Kontaktpersoner

- Ordförande  
 > 

- Vice Ordförande 
> Annelie Tollemark 0737 035 190 annelie.kisa@hotmail.com

- Sekreterare  

    Monica Andersson 0725 051 213 monica.einar@telia.com

- Kassör 
 > Ewa Fagerström  0706 339 751 
fialotta.f@live.com

- Ledamot 
> Lars-Åke Nilsson 0706 512 944 larsak87@gmail.com


Styrelsesuppleant 
 > Jan Anders Johansson 0730 324 031 anders.anki@telia.com
 > Ingegerd Samuelsson 0702 228 490 ingegerd_sam@hotmail.com

- Revisor 
 > Ann Johansson
 > 

- Valberedning
> Noomi Hermansson 0762 939 319 noomi.h@hotmail.se 

- Klubblokalen
Ansvarig:
> Annelie Tollemark 0737 035 190
> Ingegerd Samuelsson 0702 228 490

- Dataansvarig 
> Lars-Åke Nilsson 0706 512 944

  
- Utbildningsorganisatör 

- Utställningsansvar "Bildgruppen"  
 > Monica Andersson 0725 051 213 (Kinda Gård, Bergdala)
 > Ingegerd Samuelsson 0702 228 490 (Richts Konditori)
 > Torbjörn Karlsson 0705 600 302 (Klockaregården Västra Eneby, Leoparden)
 > Ewa Fagerström 0706 339 751 (Vagnboa i Harg)
 > Ture Göransson  0705 833 234 (Västerliden)
>   
Jan-Anders Johansson 0730 324 0 31

- Almanacksansvarig
 > Sören Forss 0706 532 406
 > Ing-Marie Wallin 0494 123 58