Kontaktpersoner

- Ordförande  
 > Britt Nyström  0709 265 658  b.nystrom50@hotmail.com 

- Vice Ordförande 
   Jan Anders Johansson 0730 324 031 anders.anki@telia.com

- Sekreterare  

    Monica Andersson 0725 051 213 monica.einar@telia.com

- Kassör 
 > Ewa Fagerström  0706 339 751 
fialotta.f@live.com

- Ledamot 
> Annelie Tollemark 0737 035 190 annelie.kisa@hotmail.com
  Ansvar: Klubblokal, Södra prästgatan 16 Kisa

Styrelsesuppleant 
 > Josefine Persson 0739 135 388 josefine82@hotmail.com
 > Vakant

- Revisor 
 > Lars Jacobsson
 > Torbjörn Nyström 

- Dataansvarig 
> Lars-Åke Nilsson 0706 512 944

  
- Utbildningsorganisatör 

- Utställningsansvar "Bildgruppen"  
 > Monica Andersson 0725 051 213 (Kinda Gård, Bergdala)
 > Ingegerd Samuelsson 0702 228 490 (Richt Konditori)
 > Torbjörn Karlsson 0705 600 302 (Vagnboa i Harg, Klockaregården Västra Eneby)


- Almanacksansvarig
 > Sören Forss 0706 532 406
 > Ing-Marie Wallin 0494 123 58