Februari

5 februari
 • "Hur sparar vi våra bilder"
 • Kvällens värd är Ingegerd

12 februari
 • Styelsemöte
 • Utbildning i Lightroom med Erik. ( Ni som har Lightroom, ta med era datorer)
 • Kvällens värd är Ewa 


19 februari

 • Utbildning i Lightroom med Erik
 • Kvällens värd är Britt 
24 februari
 • 17.00 Jerker Carlsson kommer och berättar om Kisas affärsliv från 50-talet och framåt
 • 17.30 Fika därefter Årsmöte
 • Kvällens värd är Klubben
26 februari
 • 18.00 - 19.00 Bildutskrivning i Lightroom
 • Redovisning av månadens bild
 • Kvällens värd är Monica


 

Januari

2 januari
 • 17.00 Vi tar ner bilderna på biblioteket


15 januari
 

Kl. 17.00 
Styrelsemöte Kl. 17.00 hemma hos Britt


22 januari
 • Vi planerar vårens program
 • Värd för kvällen är Kisa fotoklubb

29 januari
 • 18.00 -19.00 Bildutskrivning i Lightroom
 • 19.00 Redovisning av månadens bild
 • Kvällens värd är Annelie