Januari 2023

24 januari

17.00 
  • Styrelsemöte i Klubblokalen
18.30
  • Uppstartsmöte 
  • Kvällens värd är Britt

31 januari
  • Kvällens värd är Monica
  • Redovisning av månadens bild