18 januari 2021
All verksamhet i Fotoklubben är är tills vidare vilande p.g.a. rådande pandemi!

Vi återkommer med information om verksamhet under vår/sommar beronde på utvecklingen av hälsoläget! 

Januari 2021

26  januari
  • Styrelse möte i klubblokalen Kl 17.00 Obs! Styrelsemötet är inställt!